För dig som besökare

Entréavgiften är 60:-, barn under 12 år har fri entré.

Vill man komma in tidigt välkomnar vi floorights från klockan 07.30, entréavgiften är då 150:-. Betalning sker med kontanter eller via Swish.

Besökare erhåller vid erlagd entréavgift en biljett som man förväntas behålla under hela besöket på mässan samt uppvisa för personal vid in- och utpassering till och från mässan. Förlorad entrébiljett ersätts ej.

Tänk på att ha med dig kontanter till mässan, alla utställare accepterar inte Swish eller kreditkort som betalmedel.

Närmaste bankomat från mässan ligger vid Nygatan i Mölndals centrum
(ca 800 meter)